ما به دنبال آموزش و ایجاد محیط و فرصت ها برای کارآفرینی و اشتغال جوانان هستیم

تعداد دوره های برگزار شده موفق

42

مشاهده همه
تعداد رزومه های ثبت شده

15

روزمه خود را ثبت میکنم
تعداد شرکت کنندگان در آزمون

483

در آزمون شرکت میکنم

دوره هایی که هم اکنون می توانید شرکت کنید

لطفا صبر کنید

استخدام وی آی پی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید